Поради традиционната натовареност на превозвачите в края на годината, е възможно допълнително забавяне на доставката с няколко работни дни.