Търсене в категорията - Намерени продукти:
  Производител
  Тип
  Превключване
  Входен ток
  Вход
  Вх. напрежение(DC)
  Обратно напрежение
  Изход
  Работно изх. напрежение
  Макс.пиково напр.на изкл. изход
  Ток на изхода
  Изолация вх.-изх.
  Корпус
  Работна температура
  Ключови думи:
  Производител:
  Корпус: